Betonjera

– Me 4 prill të vitit 2000 një grup shokësh afarist ,menaxhues dhe profesionist nga Kumanova themelojnë ndërmarjen ARS Projekt,nën udhëheqjen e Qerim Zeqirit në Prishtinë-R. e Kosovës dhe vendosin të  investojnë në ndërtimin e fabrikës së betonit në hyrje të Prishtinës në lagjën Vetërnik.