Çair – 1

– Me 5 shkurt të vitit 2010 ARS Projekt vendos të investojë në Çair ku ARS Projekt-i paraqitet si investitor dominant 100% si dhe të ndertojë objektin në një afat prej 12 muajsh me sipërfaqe prej 5800 m/2,me parking nëntokë.Objekti në fjale pritet të dorzohet në shtator të vitit 2012.