Ndërtesa – Kisela Voda

– Me 3 prill të vitit 2005 kontraktohet objekti ne Kisela Vodë ne Shkup me sipërfaqe prej 10000 m/2 e cila kryhet në vitin 2007.