Ndërtesa – Sheshi Skenderbeu

– Në dhjetor të vitit 2005 kontraktohet objekti ELITTE te Sheshi Skenderbej në Shkup ku ARS Projekt-i paraqitet në rolin e investitorit dominant dhe së bashku me kooperantet e tij kryen objektin me çelësa në dorë në dhjetor të vitit 2008 ku dhe fillon te banojë bleresi i pare i baneses. Objekti ka gjithsejt 16000m/2 dhe është i karakterit administrativo-afarist dhe banesor me parking në dy nivele nëntoke.