Rreth Nesh

Me 4 prill të vitit 2000 një grup shokësh afarist ,menaxhues dhe profesionist nga Kumanova themelojnë ndërmarjen ARS Projekt,nën udhëheqjen e Qerim Zeqirit në Prishtinë-R. e Kosovës dhe vendosin të  investojnë në ndërtimin e fabrikës së betonit në hyrje të Prishtinës në lagjën Vetërnik. Në ate kohe fabrika e betonit punon me një kapacitet të madh në prodhimin e betonit ku merr pjesë në ndertimin e shumë objekteve dhe monumenteve të ndryshme siç janë: betonimi i pllatosë së bustit të Skenderbeut qe është betonuar me një beton special i recepruar nga profesori i mirënjohur në leminë e betonit prof. Muhamed Vranica e i prodhuar nën udheheqjen e z.Qerim Zeqirit.Antenat ,transmetuesit dhe repetitorët në Golesh –një pikë e lartë prej ku shpërndahen sinjalet në Rrafshin e Dugagjinit dhe në jug deri në Kaçanik,si dhe shumë qendra tregtare,restorante ndertesa banimi,fakultete,kazermat e KFOR-it Danez dhe Norvegjez etj.

 

Me 3 prill të vitit 2005-udhëheqsia e ARS Projekt-it në krye me Qerim Zeqirin vendosin të shesin fabrikën në Kosovë dhe i gjithë investimi bëhet në Maqedoni dhe menjëherë kontraktohet objekti ne Kisela Vodë ne Shkup me sipërfaqe prej 10000 m/2 e cila kryhet në vitin 2007,ndërkohe në dhjetor të vitit 2005 kontraktohet objekti ELITTE te Sheshi Skenderbej në Shkup ku ARS Projekt-i paraqitet në rolin e investitorit dominant dhe së bashku me kooperantet e tij kryen objektin me çelësa në dorë në dhjetor të vitit 2008 ku dhe fillon te banojë bleresi i pare i baneses. Objekti ka gjithsejt 16000m/2 dhe është i karakterit administrativo-afarist dhe banesor me parking në dy nivele nëntoke.

 

Me 9 shkurt 2010 drejtori i ARS Projekt-it z.Qerim Zeqiri në bashkpunim me korporatën e madhe botërore LUKOIL -e perfaqësuar nga drejtori gjeneral Andrej Mihailovic Kuku nënshkruan kontratën për ndërtimin e pompës së benzinës në qendër të Kumanovës për nevojat e Lukoil-it dhe objektit afarist dhe parkingut ne kate e cila do të jetë pronë e  ARS Projekt-tit të cilën edhe vetë do ta investoje në tërësi.Objekti pritet që të ndërtohet në afat prej 8 muajsh.

Në këtë periudhë kohore në këtë ndërmarje si bashkëthemelues bashkangjitet biznesmeni i njohur nga Shkupi,Nehat Jusufi

 

Me 5 shkurt të vitit 2010 ARS Projekt vendos të investojë në Çair ku ARS Projekt-i paraqitet si investitor dominant 100% si dhe të ndertojë objektin në një afat prej 12 muajsh me sipërfaqe prej 5800 m/2,me parking nëntokë.Objekti në fjale pritet të dorzohet në shtator të vitit 2012.

ARS Projekt-i posedon zyrat e veta te Sheshi Skenderbej si dhe 15 zyre që janë me qera po në të njejtin vend. ARS Projekt ka stafin e saj udhëheqës professional me gjashtë arkitekte professional,shërbimin juridik që perkujdeset të përcjellë ligjet dhe rregullat e ndërtimtarisë në vend si dhe në leminë e menaxhimit ashtu edhe në realizimin e ndërtimeve të ndryshme për të cilën gjë nga Ministria e transportit,telekomunikacionit dhe lidhjeve te Republikës së Maqedonisë NE PRILL TE VITIT 2010 i ka të leshuara këto licenca:

 

LICENCE PER DREJTOR TE NDERTIMIT
LICENCE PER PROJEKTIM
LICENCE PER REVIZION
LICENCE PER NDERTIM
LICENCE PER MBIKQYRJE

 

Shërbimet

ARS Projekt kryen këto punë: 

Gërmime të tokës

Ndërtime civile e industriale duke përfshirë godina banimi, shkolla, zyra, godina industriale, godina për parkim 

Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash  dhe të monumenteve të kulturës, 

Mirëmbajtje ose ristruktim i muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë  suvatimin,patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to.

Mirëmbajtje ose ristruktim të izolomit termik dhe akustik, nënçatitë  dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *